AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Jailed Shell SSH

Dịch vụ Hosting có hỗ trợ tính năng sử dụng SSH cho khách hàng.

Mặc định ban đầu, tính năng SSH sẽ bị đóng, để có thể sử dụng tính năng SSH, khách hàng cần mở một yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận kỹ thuật để kích hoạt tính năng này.

Tính năng SSH của AppVZ là gì? Khách hàng có thể truy cập SSH thông qua tài khoản được cấp, được sử dụng các lệnh cơ bản của Linux, tuy nhiên vì SSH chạy chế độ "Jailed", nên sẽ bị giới hạn quyền quản lý và sử dụng.Was this answer helpful?

Also Read
Chmod cho PhpBB3 (Views: 2443)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services