AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Khôi phục mật mã tài khoản

Trong quá trình sử dụng Hosting, bạn có thể bị mất mật mã tài khoản. Nguyên nhân có thể do đổi nhầm, giao cho người khác quản lý và bị đổi lại v.v...

Để khôi phục lại mật mã cho tài khoản Hosting bạn có thể dễ dàng khôi phục thông qua trang web quản lý như sau:

  1. Đăng nhập: https://appvz.com/clientarea.php?action=products
  2. Chọn dịch vụ bạn muốn khôi phục mật mã bằng cách click nút xem thông tin.
  3. Bên dưới có phần Login Details, bạn chỉ cần điền mật mã mới tại 2 ô, sau đó nhấn Update là mật mã mới đã được cập nhật.


Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services