AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

DirectAdmin: Sử dụng Webmail

Bước 1. Đăng nhập (Login)

Hiện tại có 4 chương trình quản lý mail được cung cấp sẵn, bạn vào theo các đường dẫn sau:

  • https://ip/webmail/
  • https://ip/squirrelmail/
  • https://ip/roundcube/
  • https://ip/atmail/


UserID: xxx@yourdomain.com. (phải nhập vào địa chỉ email đầy đủ bao gồm tên + chữ @ + tên miền)
Password: nhập vào mật khẩu được cấp

Bước 2: Tiếp theo bạn bấm OK để Log In

Nếu đăng nhập lần đầu, bạn sẽ gặp một giao diện để khai báo các thông tin về bạn, bạn điền các thông tin này. Từ lần sau bạn sẽ không phải khải báo thông tin này nữa.
Sau khi bạn lưu thông tin, bạn sẽ vào giao diện quản trị email của bạn. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác gửi và nhận email của mình.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services