AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Tìm hiểu khái niệm Un-managed, Semi-managed và Fully-managed

Un-managed: Là dịch vụ không có quản lý từ nhà cung cấp.

Mọi thao tác cài đặt và cấu hình VPS/Server đều do khách hàng tự thực hiện.

Nhà cung cấp chỉ bảo đảm đường truyền cam kết, phần cứng dịch vụ. Và chỉ hỗ trợ khách hàng ở mức độ can thiệp bên ngoài, ví dụ như reboot VPS.

Semi-managed: Là dịch vụ có quản lý từ nhà cung cấp nhưng ở mức độ giới hạn.

Ngoài việc đảm bảo đường truyền và cấu hình, nhà cung cấp sẽ có thể can thiệp theo yêu cầu của khách hàng.

Cụ thể mức độ quản lý Semi-managed tại AppVZ sẽ giúp khách hàng cấu hình ban đầu VPS, cài đặt các chương trình, cấu hình bảo mật cơ bản. Và trong trường hợp cần thiết có thể sẽ giúp khách hàng khắc phục một số sự cố nằm ở mức độ không phức tạp.

Fully-managed: Là dịch vụ quản lý toàn phần.

Ngoài đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ như mức độ Semi-managed, mức độ quản lý Managed còn giúp khách hàng cấu hình bảo mật ở mức độ cao hơn, và các chương trình chạy trên VPS/Server như Apache, MySQL v.v... sẽ được cấu hình theo nhu cầu sử dụng riêng của khách hàng.

Tại AppVZ, khách hàng còn được hỗ trợ sử dụng thêm dịch vụ Remote Backup, để đảm bảo dữ liệu của khách hàng được sao lưu tại server khác, đề phòng trường hợp xấu nhất là dữ liệu của khách hàng bị mất mát khi VPS/Server khách hàng bị tấn công thì vẫn có thể khôi phục lại nguyên vẹn.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services