AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn gửi/nhận mail bằng Microsoft Outlook

Các thông số cài đặt chính:

POP3/SMTP: mail.yourdomain.com
Account: xxx@yourdomain.com ( phải nhập vào địa chỉ email đầy đủ bao gồm tên + chữ @ + tên miền)
Password: nhập vào mật khẩu được cấp

Khi sử dụng Outlook Express, bắt buộc phải đánh dấu chọn trong ô (checkbox): My server requires authentication như sau:

Sau khi cài đặt 1 account trong Outlook Express, bạn vào:

Menu Tools -> Accounts -> Tiếp tục chọn phần "Mail" ( nằm giữa All và News)
Chọn account mail bạn vừa tạo và click vào: Properties 
Tiếp tục chọn phần "Servers" , sau đó đánh dấu vào ô "My server requires authentication" 
Click vào nút OK để hoàn tất công việc cài đặt.

Nếu sử dụng Microsoft Outlook, bắt buộc phải đánh dấu chọn trong ô: My outgoing server (SMTP) requires authentication, sau đó chọn phần đầu tiên "Use same settings as my incoming mail server " như sau.Sau khi cài đặt 1 account trong Microsoft Outlook, bạn vào:

Menu Tools -> Email Accounts -> View or change existing e-mail accounts -> Next

Chọn account mail bạn vừa tạo và click vào nút "Change..."
Sau đó click vào nút "More settings..."
Click vào "Outgoing Server" (kế bên General)
Đánh dấu vào ô "My outgoing server (SMTP) requires authentication"
Tiếp tục chọn phần đầu tiên " Use same settings as my incoming mail server "
Click vào nút OK để hoàn tất công việc cài đặt.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services