AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn cấu hình DNS để sử dụng mail với Google Apps

Để cấu hình mail sử dụng Google Apps, bạn thực hiện xóa các bản ghi (record) loại MX cũ và tạo những bản ghi MX mới.

Tổng cộng sẽ phải tạo 7 bản ghi mới, để tạo các bản ghi MX mới, ta thực hiện:

Click nút Add Record

Phần Name: bỏ trống
Type: chọn MX
Priority: 10
Content: aspmx.l.google.com

Click Add Record để hoàn tất

Sau khi hoàn tất ta tiếp tục điền lại như trên với Priority và Content tương tứng như sau:

Priority Content
20 alt1.aspmx.l.google.com
30 alt2.aspmx.l.google.com
30 aspmx2.googlemail.com
30 aspmx3.googlemail.com
30 aspmx4.googlemail.com
30 aspmx5.googlemail.com

 Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services