AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn đăng nhập vào Remote Desktop

1. Click nút Start, chọn All Programs > Accessories > Remote Desktop Connection

2. Tại Computer, nhập địa chỉ IP và port của bạn, ví dụ: 123.123.123.123:3002

3. Click Connect, sau đó nhập tên truy cập và mật mã, hoàn tất truy cập.Was this answer helpful?

Also Read
So sánh dịch vụ VPS (Views: 6625)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services