AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn mở cổng trên Windows Server 2003/2008

Windows 2003:

Để mở một cổng phục vụ cho nhu cầu kết nối, bạn có thể thực hiện như sau:

1. Nhấn nút Start > Control Panel > Windows Firewall

2. Trong cửa sổ Windows Firewall, chọn tab Exceptions, nhấn nút Add Port

3. Trong hộp mới, bạn chỉ cần điền:

Name: tên tùy ý đặt

Port: Số cổng

Chọn giao thức TCP hoặc UDP, tùy yêu cầu sử dụng.

Nhấn OK để thêm, sau đó thử kết nối trên port xem đã thành công chưa.Was this answer helpful?

Also Read
Chmod for Wordpress (Views: 2090)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services