AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Vps sử dụng Kloxo bị đầy dung lượng ổ cứng

Kloxo là chương trình quản lý dành cho VPS hoặc server cỡ nhỏ, tuy nhiên trong quá trình sử dụng bạn thường gặp phải tình trạng bị đầy ổ cứng, khi đạt dữ liệu đầy 100% ổ cứng sẽ gây ra truy cập lỗi.

Một số thông báo lỗi có liên quan như: Got error 122 from storage engine, Disk quota exceeded (122) v.v...

Để khắc phục bạn có thể thực hiện như sau:

Truy cập SSH, xóa hết các file log trong /home/username/__processed_stats, VD bạn xóa toàn bộ log trong tài khoản admin, có thể dùng lệnh như sau:

rm -f /home/admin/__processed_stats/*

Sau đó khởi động lại các chương trình:

service httpd restart
service mysqld restart
service kloxo restart

Sau đó, bạn có thể làm theo hướng dẫn ở đây để mở chế độ tự động xóa log của Kloxo: https://appvz.com/knowledgebase/87/t-ch--t-ng-xa-log-trong-Kloxo.htmlWas this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services