AppVZ.com
Phone Điện thoại hỗ trợ
+84.904982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Gói Re-1 Re-2 Re-3 Re-4
Dung lượng 20GB 40GB 60GB 80GB
Băng thông 250GB 500GB 750GB 1000GB
Số tài khoản Hosting có thể tạo Không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
Tên miền phụ Không giới hạn
SSL Let's Encrypt
CSDL MySQL Không giới hạn
Email Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Zend + Ioncube
Uptime 99,9%
IP Riêng $24/năm
(chỉ áp dụng cho máy chủ tại Đức)
Quản lý DirectAdmin
Backup 2 lần/tuần (lưu trữ 8 bản backup gần nhất)
Bảo mật Firewall, DDOS-Protection, PHP/CGI Shell Protection
Hỗ trợ Web: Password Protected Directories, Cronjobs, Mime Types, Site Redirection, Hotlink Protection, IFrame Redirect
Email: Catch-All EMail, Email Forwarders, Autoresponders, SPAM Filters, Webmail
Lưu trữ tại Germany Đức, Vietnam Việt Nam
Phí hàng tháng $15 $25 $35 $45
Thanh toán 6 tháng: Giảm 10%
Thanh toán 1 năm: Miễn phí 2 tháng
Thanh toán 2 năm: Miễn phí 5 tháng
 

Truy cập nhanh


optimized fully managed wordpress hosting

Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services