Skip to main content Skip to page footer

Tên Miền

Đăng ký tên miền với giá chỉ từ $11.59 cho “.com”, $13.00 cho “.net” và nhiều hơn thế nữa…

Xem thêm


Super Hosting

Thường được biết đến như dịch vụ reseller hosting.

Dịch vụ Super Hosting cung cấp giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp và cá nhân có quản lý nhiều trang web khác nhau. Bạn có toàn quyền tạo các tài khoản hosting riêng rẽ để quản lý hoặc cấp cho các khách hàng của bạn.

Xem thêm

Share Hosting

Dịch vụ Share Hosting cung cấp giải pháp tốt nhất cho cá nhân và doanh nghiệp sử dụng, hỗ trợ offshore hosting, backup hàng tuần, hỗ trợ phục hồi dữ liệu mọi lúc.

Thanh toàn hàng năm bạn sẽ được MIỄN PHÍ một tên miền .COM

Xem thêm


Premium VPS

Cung cấp nhu cầu sử dụng với hiệu năng cao hơn thông thường

Hỗ trợ thêm các dịch vụ đặc biệt như: Tường lửa & chống DDOS, Tối ưu hệ thống…

Sử dụng nền tảng KVM, Tài Nguyên thực, phù hợp cho các doanh nghiệp

Phần cứng luôn tương thích với các phiên bản Linux/Windows mới nhất.

Xem thêm

VPS

Mảy chủ ảo hóa bằng KVM, với Tài Nguyên thực

Cung cấp hiệu năng cao cho các dịch vụ như: webservice, e-mail, DNS....

Phần cứng luôn tương thích với các phiên bản Linux/Windows mới nhất.

Xem thêm


Dedi-Server

Khởi đầu bằng một máy chủ với giá hợp lý là hoàn hảo để khởi động dự án của bạn.

Những máy chủ hiệu năng cao, phù hợp với nhiều yêu cầu sử dụng như: hosting, xây dựng website, nền tảng số, gaming v.v...

Xem thêm


Bảng tin và Thông báo

PHP 8.3 was released on November 23, bringing several new features and improvements compared to PHP 8.2. Here are some key differences between these two versions: Typed Class Constants. Deep Cloning of Readonly Properties: PHP 8.3 supports deep cloning for readonly properties. Improvements for the Random Extension: PHP 8.3 provides ...

We have some exciting news for you! For a limited time only, we are offering free domain for any .com domain name when you sign up for any of our hosting packages. This is a great opportunity for you to create your own online presence with a professional and memorable domain name.Our hosting packages are designed to suit your needs and budget, ...