Skip to main content Skip to page footer

Máy chủ ảo

Cài đặt tất cả các phiên bản Linux, BSD và Windows Server 2022 Datacenter, không phí cài đặt, không phí cài lại.

Các Gói VPS-1 VPS-2 VPS-3 VPS-4 VPS-5 VPS-6
CPU 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 nhân 6 nhân
RAM 2 GB 5 GB 8 GB 11 GB 14 GB 17 GB
SSD 20 GB 50 GB 80 GB 110 GB 140 GB 170 GB
Băng Thông 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5 TB 6 TB
IPv4 1 1 1 1 1 1
Đảm bảo Uptime 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
tại Đức Không phí Không phí Không phí Không phí Không phí Không phí
tại Việt Nam + $2 + $2 + $2 + $2 + $2 + $2
Phí hàng tháng $9 $17 $25 $33 $41 $49
  Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đặc tính dịch vụ

SSH root (Linux) hoặc Remote Desktop (Windows Server)

24/24 Điều khiển từ xa - Bật, Tắt, Khởi động lại VPS mọi lúc

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng Ticket, Livechat

KVM qua IP bằng Truy Cập VNC

Hỗ trợ IPv6

Miễn phí 2 tháng khi chọn thanh toán Hàng năm

Hệ Điều Hành

Chọn cài đặt Debian 11/12, AlmaLinux 8/ 9, Ubuntu 22.04, CentOS 7.
Miễn phí Windows Server 2022 Datacenter cho tất cả các gói.
Để cài đặt các phiên bản khác, vui lòng liên hệ trước.

Phần Mềm Quản Lý

Bạn có thể chọn cài đặt phần mềm quản lý BlueOnyx (cho hệ RHEL), HestiaCP (cho hệ Debian) hoặc CyberPanel (Openlitespeed) MIỄN PHÍ !

Tùy Chọn Ví Trí Máy Chủ

Tùy chọn máy chủ tại Đức (không phí) hoặc Việt Nam (+ $2/tháng).

Dịch Vụ Thêm

Thêm 1 địa chỉ IP: $3/tháng (chỉ áp dụng với máy chủ tại Đức)
Nếu bạn có yêu cầu riêng về cấu hình VPS, vui lòng liên hệ trước.

 


Tìm hiểu thêm về VPS

How do I choose between a VPS and a web hosting plan?

With a web hosting plan, you are provided with a storage space that has pre-installed. You can manage your websites, but you are not the administrator of the service. You can only use it for managing your projects.

Using a VPS is the next logical step up from using a web hosting plan. VPS offer a wider range of options, and more flexibility in terms of configuration, access and features (root access, Apache PHP.init). You can also install an SSL certificate and any other software you want.

What is the difference between a VPS and dedicated server?

A VPS is an emulation of a computer, also known as a virtual private server, that lives within a parent server and shares resources with other virtual servers. A dedicated server is a stand-alone, physical server that does not share resources.

The advantage of a VPS is that you don’t have to worry about hardware management ------ like monitoring the status of hard disks, RAM, and CPU. They are adapted to host most types of web projects that are moderately sized.

Who are VPS solutions designed for?

Using a VPS requires basic knowledge of server administration. This knowledge is essential for managing the operating system (Linux, Windows, PrestaShop or WordPress) installed on the machine, and configuring the applications.